Friday, August 23, 2013

Canterbury Tales - The Physician's Tale: Vocabulary

a knight - rytier

honour - česť

honourable - čestný

nobility - ušľachtilosť

a maiden – nevydatá žena

fair – pekna, svetlá pokožka

a creature – bytosť, zviera

to imitate - napodobniť

the waxing and waning moon – zväčšuje sa, a ubúda z neho

virtuous - cnostný

chaste - triezvy

humility - pokora

abstinence - odopieranie

temperance – striedmost, abstinencia

moderation - zmierňovanie

modest - skromna

to flee company – utiecť z party

feasts – a big dinner party

revels – a loud party with lots of drinking.

bold - smelý

a poacher of venison – pytliak o zveriny

to keep a forest – strážiť les

a traitor - zradca

to betray - prezrádzať

to beware - dať si pozor

negligence - nedbalosť

a shepherd - pastier

the wolf (the Devil) - diabol

sheep and lambs (children) - deti

a governess - vychovávateľka

fame - sláva

envious - závistlivý

envy - závisť

a justice/governor - sudca

cunning - chytráckosť, šikovnosť

to summon - privolať,

a churl (an rude peasant) – grobian, nevychovanec

to swear - prisahať

lord - pán

a piteous petition – žalostná požiadavka

a witness - svedok

cursed - prekliaty, zatratený

to decree - vyhlasovať

to live in sin – žiť v hriechu

alas - ach beda, bohužiaľ

woe - beda

to faint - omdlieť, odpadnuť

to mourn - smútiť, ľutovať

to be hanged – byť obesený

lecherous – smilný, chlípny, sexuaálne dráždivý

to be exiled – byť deportovaný

forsake - prezrádzať

No comments:

Post a Comment