Monday, August 26, 2013

A Christmas Carol Vocabulary

to bury - pochovať
a carriage - voz
a county - okres
a parish - farnosť
a workhouse - chudobinec
foggy - hmlistý
a beggar - žobrákan account book – účtová kniha
to owe – dlžiť, dlhovať
coal - uhlie
a scarf - šál
a candle - sviečka
rubbish – odpad, hlúposť
humbug - hlúposť

Spelling Alert!!! Humbug does not have an 'r', and has nothing to do with hamburgers!

a shilling – Britská minca
unpleasant - nepríjemný
pie - koláč
turkey - morka
an inn - hostinec
a knocker - klopadlo
to slam a door – buchnúť dverami
chains - reťaze
cruel - krutý
midday (noon) - poludnie
a holly tree - cezmina
a field - pole
a tear - slza
brick - tehla
to clap your hands - tlieskať
a servant - slúžka
to get engaged – zasnúbiť sa
a branch - konár
a berry - bobuľa
a torch – fakľa
to wave - zakývať
a flame - oheň
to play a joke – robiť šibalstvá
tiny - nepatrný
a crutch - barla
to behave – chovať sa správne
relations - príbuzní
a miner - baník
a lighthouse - maják
miserable - biedny
a hood - kapucňa
the exchange (stock exchange) – finančná burza
a bundle of cloth – batoh látok
curtains - závesy
wool blankets – vlnené deky
a gravestone – náhrobný kameň

No comments:

Post a Comment